Verloop

Voorafgaand aan de behandeling vinden eerst enkele gesprekken plaats, de intake. In deze gesprekken worden uw klachten en problemen geïnventariseerd, en de ernst en de duur ervan. Uw levenssituatie en uw levensloop worden besproken, tevens hoe u zelf aankijkt tegen de huidige situatie en wat u daarin van belang vindt.

201410-PTN-DeWolf-3

Aan de hand van deze gesprekken wordt een diagnose gesteld. De diagnose vat uw klachten en problemen samen onder bepaalde algemene psychische aandoeningen, op basis van het handboek DSM-V. De diagnose wordt met u besproken en in onderling overleg wordt een behandelplan opgesteld. Wanneer psychotherapie in mijn praktijk niet de passende behandeling lijkt te zijn op grond van de intake, bespreek ik met u welke behandeling wel past en kan ik u gericht verwijzen.

De behandeling bestaat uit gesprekken met de therapeut. In eerste instantie gaan de gesprekken vooral over de huidige situatie, over wat u bezighoudt en wat u wilt veranderen. Maar ervaringen uit het verleden kunnen doorwerken in het heden, en kunnen zodoende ook onderwerp van gesprek worden. De aard en ernst van de problemen bepalen de duur van de behandeling.