Bekostiging

Psychotherapie zit sinds 1 januari 2008 in het basispakket van de zorgverzekeringen. Tot 1 januari 2022 was er het DBC (Diagnose Behandel Combinatie)-systeem voor registratie en facturatie. Vanaf 1 januari 2022 geldt het ZPM (Zorg Prestatie Model). Vanuit het ZPM-systeem krijgen cliënten van hun zorgverzekeraar overzichten van wat er gefactureerd is.

201410-PTN-DeWolf-6

Ik heb contracten voor gespecialiseerde GGZ met alle verzekeraars. De rekening gaat rechtstreeks naar de verzekeraar.

Psychotherapie wordt wel ingehouden van het verplichte eigen risico in de basisverzekering. Dat wordt apart hiervan geïnd door de zorgverzekeraar.

Ik ga er van uit dat de cliënten de met ons gemaakte afspraken nakomen en mocht er sprake zijn van verhindering er tijdig wordt afgebeld. Als er herhaaldelijk sprake is van ’no show’ wordt dat met de client besproken en wordt mogelijk een ‘no-show tarief’ in rekening gebracht.