Bekostiging

Psychotherapie zit sinds 1 januari 2008 in het basispakket van de zorgverzekeringen. Er worden geen zittingen of gesprekken meer afgerekend, maar een hele behandeling in de vorm van een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie). De gegevens van de DBC worden volledig geanonimiseerd naar het DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd voor beleidsdoeleinden. Daarnaast maakt de psychotherapeut een rekening van de DBC. Op de rekening wordt alleen een zogenoemde hoofdgroep vermeld, zoals bijvoorbeeld stemmingsstoornis, angststoornis e.d. Méér informatie gaat er niet naar de zorgverzekeraar.

201410-PTN-DeWolf-6

Ik heb contracten voor gespecialiseerde GGZ met alle verzekeraars. De rekening gaat rechtstreeks naar de verzekeraar.

Psychotherapie wordt wel ingehouden van het verplichte eigen risico in de basisverzekering. Dat wordt apart hiervan geïnd door de zorgverzekeraar.

Ik ga er van uit dat de cliënten de met ons gemaakte afspraken nakomen en mocht er sprake zijn van verhindering er tijdig wordt afgebeld. Als er herhaaldelijk sprake is van ’no show’ wordt dat met de client besproken en wordt mogelijk een ‘no-show tarief’ in rekening gebracht.