Groepspsychotherapie

In oktober 2019 zijn we gestart met een groep voor inzichtgevende groepspsychotherapie. Deze groep is geschikt voor mensen die met anderen willen uitzoeken hoe het komt dat ze herhaaldelijk in hun leven tegen bepaalde problemen oplopen en daarin willen veranderen. 

Doel en werkwijze

Ieder groepslid probeert zoveel mogelijk de belangrijkste thema’s die hem of haar bezighouden in de groep te bespreken. Zowel de therapeuten als de andere groepsleden kunnen reageren door vragen te stellen over wat een en ander betekent of naar voren brengen wat bij hen wordt opgeroepen aan gedachten en gevoelens. Zo kan een groepslid meer inzicht ontwikkelen in zichzelf en in reacties van anderen, waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan rond de beleving van zichzelf en rond de omgang met anderen. Het uiteindelijke doel is dat de groepsleden zich vrijer kunnen voelen in hun dagelijks leven, en zo meer in harmonie kunnen leven met zichzelf en anderen. Dit kan een langdurig en intensief proces vergen, omdat het tijd kost om nieuwe mogelijkheden te integreren.

De groep is een open groep; dit betekent dat gedurende de groepstherapie deelnemers hun behandeling afronden en er weer nieuwe deelnemers instromen. Er zijn acht groepsleden en twee therapeuten. De sessies duren anderhalf uur en vinden plaats in de Tuinkamer van Podium Oost, Oudwijkerdwarsstraat 148 in Utrecht-Oost op de woensdagmiddag van 16.30 – 18 uur.

Voorafgaand aan deelname aan de groepstherapie vindt er minstens één taxatiegesprek met beide therapeuten plaats. Dat gesprek zal gericht zijn op kennismaking, onderzoeken van motivatie en het vaststellen van persoonlijke doelen.

Groepstherapeuten:

Anneke de Wolf, klinisch psycholoog-psychotherapeut

Niels Born, psycholoog-psychotherapeut