Behandelaar

Mijn naam is Anneke de Wolf. Ik ben als klinisch psycholoog en psychotherapeut geregistreerd in het BIG-register van de overheid (inschrijfnummer 89046594825 resp. 19046594816). De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) regelt onder meer de bevoegdheid om een beroep in de individuele gezondheidszorg te mogen uitoefenen. Alleen wie aan de wettelijke opleidingseisen heeft voldaan, kan zich laten inschrijven in het BIG-register.

Anneke de Wolf

Na mijn afstuderen in de klinische psychologie in 1990 ben ik verder gegaan met de postdoctorale opleiding tot psychotherapeut. Daarbinnen koos ik voor de psychoanalytische psychotherapie en de systeemtherapie (partnerrelatie- en gezinstherapie).

Ik werkte bij verschillende instellingen: een psychiatrische polikliniek, Centrum ’45 (voor oorlogsgetraumatiseerden), de afdeling jeugdpsychiatrie van het UMCU, en bij Altrecht zowel op de afdeling Rintveld voor eetstoornissen als bij het Top Referent Traumacentrum. Ik heb ook veel gewerkt met mensen voor wie geloof belangrijk is of belangrijk is geweest.

Sinds 2009 werk ik volledig in mijn eigen praktijk. Mijn ervaringen hebben ertoe geleid dat ik ‘op maat’ kan werken – ieder mens is anders en heeft een eigen benadering nodig. Samen met de client onderzoek ik wat er aan problematiek speelt. In het contact daarover ontstaan nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden. Ik vind het boeiend en bijzonder om daar steeds weer naar op zoek te gaan.

Ik ben lid van de volgende beroepsverenigingen:

  • NVRG – Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (geeft bevoegdheid als relatie- en gezinstherapeut)
  • lvvp-visitatielogoLVVP – Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten
  • NVP – Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie

Ik beschik als praktijkhouder over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut (zie www.ggzkwaliteitsstatuut.nl) dat bij mij is op te vragen.

Ik ben geregistreerd als supervisor en als leertherapeut bij de NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie).

Nummer Kamer van Koophandel: 30264415