Kwaliteit

De praktijkvoering voldoet aan de eisen zoals die zijn neergelegd in de kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde GGZ-praktijk van de LVVP, gebaseerd op de bestaande wet- en regelgeving. Als praktijkhouder beschik ik over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Desgewenst kan ik u daar meer informatie over geven.

Voor ons is de beroepscode voor psychotherapeuten van toepassing. In deze beroepscode is onder andere geregeld dat alles wat ter sprake komt, strikt vertrouwelijk behandeld wordt. Dit betekent dat informatie aan derden slechts wordt gegeven na uw schriftelijke toestemming.

Als u om de één of andere reden niet tevreden bent over de behandeling is het belangrijk dit met uw psychotherapeut te bespreken. Misschien had u andere verwachtingen van de behandeling of uw therapeut, of heeft u op enig moment het gevoel dat de behandeling in een impasse terecht is gekomen. 

Er is door de beroepsvereniging voorzien in een klachtenregeling. Voor verdere informatie hierover kunt u terecht bij de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP).