Aanmelden

U kunt zich aanmelden door onderstaand formulier in te vullen en te versturen.

Na aanmelding wordt u gebeld voor een plaats op de wachtlijst. De huidige wachttijd bedraagt enkele maanden. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de ‘treeknormen’).

Er is een verwijsbrief van de huisarts nodig voor gespecialiseerde GGZ.